KOS - LoRa +SDS011 (+NAM?)

Projekt Amatorski System Monitoringu Jakości Powietrza zainicjowany został przez stowarzyszenie WroSpace , będące organizatorem oraz Otwartą Sieć Rzeczy , pełniącą rolę współorganizatora.