O kategorii Czujniki smogu

Wszystko co dotyczy czujników czystości powietrza. Jeżeli chcesz pokazać swoje rozwiązanie upewnij się, że jest ono otwarto-źródłowe, a przynajmniej metody pomiarowe są przejrzyste, a dane otwarte dla wszystkich. Podziel się wiedzą, doświadczeniem i know-how.